foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ยินดีต้อนรับสู่กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

บทความ ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 

- บทความเผยแพร่ทความเผยแพร่

- วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 PDF

- วันที่ 30 เมษายน 2564 PDF

- วันที่ 29 มีนาคม 2564 PDF

-วันที่ 3 มีนาคม 2564 PDF

- วันที่ 18 มกราคม 2564 PDF

- วันที่ 16 ธันวาคม 2563 PDF

- วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 PDF

- วันที่ 14 ตุลาคม 2563 PDF

- วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562  PDF

- วันที่ 31 มกราคม 2562   PDF

ผู้บริหารสำนักงานกองทุน

Scan 20201209

นายวิทยา  เรืองฤทธิ์

ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุน
จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

ประกาศรับสมัครงาน

925986be6fb49062