foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ยินดีต้อนรับสู่กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ในประเทศไทย

       กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินการโครงการนำร่องการจัดรูปที่ดินในประเทศไทย โดยการกำหนดยุทธศาสตร์หนึ่งจังหวัดหนึ่งโครงการ ปัจจุบันมีโครงกาจัดรูปที่ดินเกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งกำลังดำเนินการอยู่มากกว่า 30 โครงการ ทั่วประเทศ

ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดน่าน จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดสุโขทัย จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดแพร่ และจังหวัดเพชรบูรณ์

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดยโสธร จังหวัดนครพนม จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดเลยจังหวัดขอนแก่น และ จังหวัดอุบลราชธานี

ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดตรัง จังหวัดสตูล และจังหวัดระนอง

ภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดฉะเชิงเทรา

ภาคตะวันตก ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี และจังหวัดเพชรบุรี

ภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดนครนายก และกรุงเทพมหานคร

 

 

Click โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่ได้รับเงินอุดหนุนและเงินให้กู้ยืมจากกองทุน

 

 

 

ผู้บริหารสำนักงานกองทุน

Scan 20201209

นายวิทยา  เรืองฤทธิ์

ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุน
จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

ประกาศรับสมัครงาน

925986be6fb49062