foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
ยินดีต้อนรับสู่กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ได้สนับสนุนเงินอุดหนุน และเงินให้กู้ยืมแก่โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2562 ทั้งหมด 12 จังหวัด 17 สัญญา ดังนี้ Download

pic111

 1. รายงานความก้าวหน้า ไตรมาส 1/2563

2. รายงานความก้าวหน้า ไตรมาส 2/2563

 

ผู้บริหารสำนักงานกองทุน

Scan 20201209

นายวิทยา  เรืองฤทธิ์

ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุน
จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่

ประกาศรับสมัครงาน

925986be6fb49062