สำนักงานกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ขอเชิญชวนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องบุคลากร และประชาชนทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างประมวลจริยธรรมฯ พร้อมเหตุผลประกอบตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ผ่านทาง google fromหรือสแกนQRcode https://docs.google.com/.../1FAIpQLScNgjaxF3uhwC.../viewform

239289919 4492198207511208 7677911975714154198 n