Tel.02-2994471 , email: prdpt2015@gmail.com

วันที่ 5 กรกฎาคม 256) เวลา 10.00 น. นายพงษ์นรา เย็นยิ่ง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้สัมภาษณ์ในรายการ 106 GURU Talk เรื่อง “ภารกิจด้านการพัฒนาเมือง”  ผ่านระบบ Zoom meeting ซึ่งจะออกอากาศทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว ส.ทร. FM. 106 MHz ทุกวันอังคาร-วันพฤหัสบดี เวลา 14.05-15.00 น. ดำเนินรายการโดย คุณอรอุมา เกษตรพืชผล ณ ห้องวอร์รูม ชั้น 4 ทางเชื่อม กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6

IMG 7144 IMG 7154 IMG 7158

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.30 น. นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (NBT) ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

S 167010311 S 167010313 S 167010314 S 167010315