Tel.02-2994471 , email: prdpt2015@gmail.com


วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น.นายชัยยา เจิมจุติธรรม รักษาการในตำแหน่งวิศวกรใหญ่ กรมโยธาธิการและผังเมือง ให้สัมภาษณ์ในรายการ 106 GURU Talk เรื่อง “ภารกิจด้านการอาคาร” ผ่านระบบ Zoom meeting ซึ่งจะออกอากาศทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว ส.ทร. FM. 106 MHz ทุกวันอังคาร-วันพฤหัสบดี เวลา 14.05-15.00 น. ดำเนินรายการโดย คุณอรอุมา เกษตรพืชผล ณ ห้องวอร์รูม ชั้น 4 ทางเชื่อม กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6

IMG 1659 838F936F DC97 4311 988E 01FD4BE089D3

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2)​ บันทึกเทปโทรทัศน์รายการเช้านี้ประเทศไทย เรื่อง "การพัฒนาเมืองด้วยการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่" เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และให้เกิดความร่วมมือของประชาชน โดยมี ว่าที่ร้อยเอก ธีรพงศ์ ครุธดิลกานันท์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และนางพิชญ์ณัชชา ศรีหิรัญรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ร่วมให้ข้อมูล ณ ห้องปฏิบัติราชการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย ซึ่งจะออกอากาศทางรายการเช้านี้ประเทศไทย สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 HD1

IMG 4702 IMG 4682 IMG 4668 IMG 4689